Old age aches

用左個牙箍之後,個人訓覺無再嘈到老婆,日頭係精神左,但係右邊牙骹一合埋就痛,痛到食唔到野,反而可能仲可以減埋肥,一石幾鳥,所以其實係應該繼續 keep 住用。

右邊牙骹應該係好多年前打波俾人手肘打批中,記得痛左好幾日,無理佢,唔大力咬嘢同擘大口就無事,但係而家又痛翻。

上網見到有呢啲練習試下。

DIY: 
1站在鏡子前面
2用一支竹筷子橫咬,越向裡面越好
3上下門牙中縫對齊用力咬
4用手按摩傷側關節,然後邊按摩邊用力咬一下放鬆一下,這樣做15分鐘

一天做三至五次,這樣做幾天以後就會比較好了,這樣就能慢慢改善了,初期咬的時候如會很痛,力道可以放輕,等比較不痛時再加重力道

連結